ԱՐԴՈՒԿ ENERGY

Արդուկի մակերեսը կերամիկական է։

Հզորությունը՝ 2000W:

Արդուկի առավելություններն են՝

գոլորշու դուրսմղում

ուղղահայաց գոլորշի

ինքնամաքրման հնարավորություն:

AMD9,400

Compare